Antarktiksen kuvia

(Jouduitko tänne, vaikka etsit Laitilan tanssikanalan nettisivuja? Google ei näköjään osaa erotella saman sote-alueen alla olevia eri yksiköitä. Tanssipaikan osoite on www.tanssikanala.fi)


Ytönkorven kulttuuriseura ry

Ytönkorven kulttuuriseura ry on vuonna 2009 perustettu yhdistys, jonka tarkoituksena on vakkasuomalaisen kyläkulttuurin kartoittaminen ja vaaliminen, maaseudun rakennemuutoksen tutkiminen, muistitiedon tallentaminen Laitilan Ytön kylässä ja sen lähiympäristössä sekä tähän liittyvä museotoiminta.

Varhaisvihannesten viljelyn alkuvaiheiden kartoitusta varten yhdistys on saanut 2010 Satakunnan Ely-keskukselta avustuksen.

Yhdistys ottaa mielihyvin vastaan uusia jäseniä. Myös kaikenlaiset toimintaa tukevat avustukset, pienetkin, ovat erittäin tervetulleita. Katso yhteystiedot.


Ajankohtaista

Vuoden 2018 vuosikokous

Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pidetään 7.1.2018 kello 17 Laitilan ABC:n kabinetissa. Kaikki jäsenet tervetuloa!

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat.

 1. Kokouksen avaus.
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
 5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto.
 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallituksella ja muille vastuuvelvollisille.
 7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio.
 8. Vahvistetaan liittymis- ja jäsenmaksun suuruus. (Nykyisin kumpikin 5 EUR, viiden vuoden jäsenmaksu 20 EUR).
 9. Valitaan hallitus yhdistyksen sääntöjen 8. pykälän mukaan. (Sääntöjen mukaan yhdistyksen hallitukseen kuuluu puheenjohtaja sekä vähintään kolme ja enintään viisi varsinaista jäsentä. Lisäksi hallitukseen valitaan kaksi varajäsentä.)
 10. Valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa tarkastamaan kuluvan tilikauden tilejä.
 11. Käsitellään Välilän mäkitupamuseon tonttikauppaa.
 12. Kokouksen päättäminen.


Välilän mäkitupalaismuseo


Kotiseutukirja "Kiakauksi, kököi ja kurklavoi"

Yhdistyksen toimittama ja kustantama laaja maaseudun muutosta käsittelevä teos ilmestyi 2014.


Menneitä tapahtumia:

Ehtopuhtei ennevanha

Lähinnä 1950-luvun käsitöitä esittelevä näyttely järjestettiin Hiekan talossa elokuun 2014 lopulla. Avajaisissa Heljä Saloma kertoi ryijyn historiasta.

Kuvia avajaisista.

Näyttelyssä kävi vieraskirjan mukaan satakunta henkeä, mutta todellisuudessa jonkin verran enemmän. Yhdistys kiittää yleisöä kiinnostuksesta ja näytteilleasettajia töiden lainasta.Nämä sivut on avattu 1.12.2010. Lisää materiaalia tulee vähitellen. Vähäisten resurssien vuoksi sivut pysyvät ainakin aluksi hyvin yksinkertaisina, mutta toivottavasti kertovat oleelliset asiat. Kommentteja ja toivomuksia voi esittää yhdistyksen sihteerille.

Sivuja päivitetty viimeksi 21.8.2017.