(Jouduitko tänne, vaikka etsit Laitilan tanssikanalan nettisivuja? Google ei näköjään osaa erotella saman sote-alueen alla olevia eri yksiköitä. Tanssipaikan osoite on www.tanssikanala.fi)


Ytönkorven kulttuuriseura ry

Ytönkorven kulttuuriseura ry on vuonna 2009 perustettu yhdistys, jonka tarkoituksena on vakkasuomalaisen kyläkulttuurin kartoittaminen ja vaaliminen, maaseudun rakennemuutoksen tutkiminen, muistitiedon tallentaminen Laitilan Ytön kylässä ja sen lähiympäristössä sekä tähän liittyvä museotoiminta.

Varhaisvihannesten viljelyn alkuvaiheiden kartoitusta varten yhdistys on saanut 2010 Satakunnan Ely-keskukselta avustuksen.

Yhdistys ottaa mielihyvin vastaan uusia jäseniä. Myös kaikenlaiset toimintaa tukevat avustukset, pienetkin, ovat erittäin tervetulleita. Katso yhteystiedot.


Ajankohtaista

Vuoden 2021 vuosikokous

Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 1.2.2021 Laitilan MHY:n toimistossa.

 1. Yhdistyksen puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.00
 2. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Kari Laiho, sihteeriksi Paavo Kaitila, pöytäkirjantarkastajiksi Hannu Karttunen ja Katriina Kaitila.
 3. Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys esityslistan mukaiseksi.
 4. Esitettiin tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto.
 5. Vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin tili- ja vastuuvapaus hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.
 6. Vahvistettiin toimintasuunnitelma täydennyksin sekä tulo- ja menoarvio.
 7. Vahvistettiin liittymis- ja jäsenmaksun suuruus vuodelle 2022. Liittymismaksusta luovutaan. Vuotuinen jäsenmaksu nostetaan 10 euroon, viiden vuoden jäsenmaksu 40 euroon.
 8. Valittiin hallitus sääntöjen 8. pykälän mukaan: (Yhdistyksen hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja vähintään kolme ja enintään viisi varsinaista jäsentä. Hallitukseen valitaan kaksi varajäsentä. Hallitus valitse keskuudestaan varapuheenjohtajan ja keskuudestaan tai ulkopuoleltaan rahastonhoitajan, sihteerin ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallituksen toimikausi on valintakokousten välinen aika.) Puheenjohtajaksi valittiin Katriina Kaitila, varsinaisiksi jäseniksi Henna-Maija Kainu, Kari Laiho, Kari Lehtinen ja Paavo Kaitila; varajäseniksi Hanne-Maarit Anttila ja Juha Venno.
 9. Toiminnantarkastajaksi valittiin Hannu Karttunen.
 10. Kokouskutsussa mainitut muut asiat:
 11. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.40
Vakuudeksi: Katriina Kaitila Hannu Karttunen


Välilän mäkitupalaismuseo


Kotiseutukirja "Kiakauksi, kököi ja kurklavoi"

Yhdistyksen toimittama ja kustantama laaja maaseudun muutosta käsittelevä teos ilmestyi 2014.


Menneitä tapahtumia:

Ehtopuhtei ennevanha

Lähinnä 1950-luvun käsitöitä esittelevä näyttely järjestettiin Hiekan talossa elokuun 2014 lopulla. Avajaisissa Heljä Saloma kertoi ryijyn historiasta.

Kuvia avajaisista.

Näyttelyssä kävi vieraskirjan mukaan satakunta henkeä, mutta todellisuudessa jonkin verran enemmän. Yhdistys kiittää yleisöä kiinnostuksesta ja näytteilleasettajia töiden lainasta.Nämä sivut on avattu 1.12.2010. Lisää materiaalia tulee vähitellen. Vähäisten resurssien vuoksi sivut pysyvät ainakin aluksi hyvin yksinkertaisina, mutta toivottavasti kertovat oleelliset asiat. Kommentteja ja toivomuksia voi esittää yhdistyksen sihteerille.

Sivuja päivitetty viimeksi 8.2.2021.